Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-12-09
Produkt utgår
Imatinib Fresenius Kabi kommer att avregistreras 2023-12-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-09
Produkt utgår
Freloppa kommer att avregistreras 2023-12-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-09
Produkt utgår
Freloppa kommer att avregistreras 2023-12-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-09
Produkt utgår
Freloppa kommer att avregistreras 2023-12-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-09
Produkt utgår
Imatinib Fresenius Kabi kommer att avregistreras 2023-12-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-08
Biverkningar
Ändring av en biverkning från vanliga till mycket vanliga
2023-12-08
Biverkningar
Ändring i frekvens av förekomst av uringvägsinfektioner, från vanliga till mycket vanliga.
2023-12-08
Dosering
I tabellen för dosering vid nedsatt njurfunktion, i kolumnen för kreatininclearence, är 40-19 ändrad till 40-49.
2023-12-08
Biverkningar
MagtarmkanalenIllamående, kräkning
2023-12-08
Läkemedelsnamn
Imatinib Mylan har bytt namn till Imatinib Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-08
Läkemedelsnamn
Imatinib Mylan har bytt namn till Imatinib Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-08
Produkt utgår
Anidulafungin Fresenius Kabi kommer att avregistreras 2023-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-08
Ibumetin®, Gel 5 %
Orifarm Generics AB
Produkt utgår
Ibumetin® kommer att avregistreras 2023-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-07
Varningar och försiktighet
Varningar och försiktighet har uppdaterats med Arteriella tromboemboliska händelser
2023-12-07
Varningar och försiktighet
Varningar och försiktighet har uppdaterats med Arteriella tromboemboliska händelser
2023-12-07
Varningar och försiktighet
Varningar och försiktighet har uppdaterats med Arteriella tromboemboliska händelser
2023-12-07
Produkt utgår
Hydrokortison Orifarm kommer att avregistreras 2024-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-07
Produkt utgår
Hydrokortison Orifarm kommer att avregistreras 2024-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-06
Dosering
Uppdatering av texten efter harmonisering med referensprodukten Nexium.
2023-12-06
Varningar och försiktighet
Uppdatering av texten efter harmonisering med referensprodukten Nexium.