Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-12
Biverkningar
Länk till Läkemedelsverket
2024-04-12
Biverkningar
Länk till Läkemedelsverket
2024-04-12
Produkt utgår
Vaxzevria kommer att avregistreras 2024-05-06. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-11
Varningar och försiktighet
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Interaktioner
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Dosering
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Trafik
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Interaktioner
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Biverkningar
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Biverkningar
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Dosering
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Paracetamol Novum NET har bytt namn till Panodil Zapp. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Optiray® har bytt namn till Optiray® (flerdos). Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Optiray® har bytt namn till Optiray® (flerdos). Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Optiray® har bytt namn till Optiray® (flerdos). Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Panodil® Zapp har bytt namn till Panodil Novum. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-11
Produkt utgår
Zoledronic acid Actavis kommer att avregistreras 2024-04-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-10
Graviditet
Avsnitt graviditet uppdaterat.
2024-04-10
Interaktioner
Interaktioner tillagda.
2024-04-10
Kontraindikationer
Kontraindikationer uppdaterad.