Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-15
Graviditet
Sektionen är uppdaterad med "Före graviditet rekommenderas en washout-period på ungefär 1 vecka "
2024-04-15
Interaktioner
Interaktioner tillagda.
2024-04-15
Varningar och försiktighet
Lever och gallvägar Oxikodon kan orsaka dysfunktion och spasm i Oddis sfinkter och därmed öka det intrabiliära trycketoch risken för gallvägssymtom och pankreatit. Därför måste oxikodon administreras med försiktighet till patienter med pankreatit och sjukdomar i gallvägarna.
2024-04-15
Biverkningar
Dysfunktion i Oddis sfinkter
2024-04-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Oöppnad injektionsflaska: stabilitet i genomskinlig typ I borosilikatglasflaskor: 18 månader.