Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-15
Dosering
"Läkemedlet" instead of "Stronghold"
2024-05-15
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
added "Ej relevant"
2024-05-15
Dosering
"Läkemedlet" instead of "Stronghold"
2024-05-15
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
added "Ej relevant"
2024-05-15
Biverkningar
AE in table instead
2024-05-15
Dräktighet och laktation
splitted under two headlines
2024-05-15
Biverkningar
AE in table instead
2024-05-15
Dräktighet och laktation
splitted under two headlines
2024-05-15
Observera
formulated differently
2024-05-15
Dräktighet och laktation
Formulated differently
2024-05-15
Observera
formulated differently
2024-05-15
Observera
formulated differently
2024-05-15
Observera
formulated differently
2024-05-15
Dräktighet och laktation
Formulated differently
2024-05-15
Dräktighet och laktation
Formulated differently
2024-05-15
Dräktighet och laktation
Formulated differently
2024-05-15
Dräktighet och laktation
Formulated differently
2024-05-15
Observera
formulated differently
2024-05-15
Produkt utgår
Tylocure kommer att avregistreras 2024-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-14
Läkemedelsnamn
Sedastart har bytt namn till Sedastart vet.. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.