Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-12
Produkt utgår
Vaxzevria kommer att utgå 2024-05-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vaxzevria mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Panodil® Zapp har bytt namn till Panodil Novum. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Optiray® har bytt namn till Optiray® (flerdos). Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Optiray® har bytt namn till Optiray® (flerdos). Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-04-11
Produkt utgår
Zoledronic acid Actavis kommer att utgå 2024-04-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zoledronic acid Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Optiray® har bytt namn till Optiray® (flerdos). Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-04-11
Läkemedelsnamn
Paracetamol Novum NET har bytt namn till Panodil Zapp. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.