Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-12-01
Produkt utgår
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord kommer att utgå 2022-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-01
Produkt utgår
Epoprostenol CampusPharma kommer att utgå 2022-12-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Epoprostenol CampusPharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-01
Produkt utgår
Epoprostenol CampusPharma kommer att utgå 2022-12-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Epoprostenol CampusPharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-01
Produkt utgår
Doxorubicin SanoSwiss kommer att utgå 2022-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Doxorubicin SanoSwiss mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-01
Produkt utgår
Tibolon Mylan kommer att utgå 2022-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tibolon Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Strattera mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Strattera mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen BrillPharma kommer att utgå 2022-12-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen BrillPharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen Bril kommer att utgå 2022-12-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Bril mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Strattera mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen Bril kommer att utgå 2022-12-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Bril mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen BrillPharma kommer att utgå 2022-12-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen BrillPharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Strattera mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Strattera mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Strattera mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Strattera mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen BrillPharma kommer att utgå 2022-12-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen BrillPharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen Bril kommer att utgå 2022-12-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Bril mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.