Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gabapentin Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Palexia, Oral lösning 4 mg/ml
Grunenthal Sweden
Produkt utgår
Palexia kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Palexia mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Ventoline® kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ventoline® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Klomentan kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Klomentan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gabapentin Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Palexia kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Palexia mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gabapentin Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.