Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-09-23
Försäljningsstopp
Rani-Q har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Rani-Q bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2022-09-23
Produkt utgår
Ranitidin Mylan kommer att utgå 2022-09-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ranitidin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-23
Försäljningsstopp
Ranitidin Mylan har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ranitidin Mylan bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2022-09-23
Produkt utgår
Rani-Q kommer att utgå 2022-09-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Rani-Q mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-22
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-22
Produkt utgår
Spektramox® kommer att utgå 2022-09-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Spektramox® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-22
Produkt utgår
Acetylcystein Teva kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Acetylcystein Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-22
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-22
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-22
Produkt utgår
Spektramox® kommer att utgå 2022-09-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Spektramox® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-21
Produkt utgår
Propofol Fresenius Kabi kommer att utgå 2022-09-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Propofol Fresenius Kabi mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-21
Produkt utgår
Ipandin kommer att utgå 2022-10-04. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ipandin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-20
Pramipexole Accord, Tablett 0,7 mg
Accord Healthcare AB
Produkt utgår
Pramipexole Accord kommer att utgå 2022-04-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-20
Pramipexole Accord, Tablett 1,1 mg
Accord Healthcare AB
Produkt utgår
Pramipexole Accord kommer att utgå 2022-04-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-20
Produkt utgår
Pramipexole Accord kommer att utgå 2022-04-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-20
Produkt utgår
Pramipexole Accord kommer att utgå 2022-04-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-20
Produkt utgår
Pramipexole Accord kommer att utgå 2022-04-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-20
Zalviso, Resoriblett, sublingual 15 mikrogram
FGK Representative Service GmbH
Produkt utgår
Zalviso kommer att utgå 2022-08-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zalviso mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-20
Episalvan, Gel
Birken AG
Produkt utgår
Episalvan kommer att utgå 2022-06-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Episalvan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.