Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-11-24
Ruvax vet., Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Produkt utgår
Ruvax vet. kommer att avregistreras 2022-11-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.