Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-26
Metylskopolamin APL, Kapsel, hård 2,5 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Metylskopolamin APL kommer att utgå 2022-10-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Metylskopolamin APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-26
Kalciumklorid APL, Infusionsvätska, lösning 120 mikromol/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Kalciumklorid APL kommer att utgå 2022-05-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Kalciumklorid APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-24
Produkt utgår
Capecitabine medac kommer att utgå 2022-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Capecitabine medac mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-24
Aptivus®, Oral lösning 100 mg/ml
Boehringer Ingelheim
Produkt utgår
Aptivus® kommer att utgå 2022-03-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Aptivus® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-24
Läkemedelsnamn
Etylmorfin Evolan har bytt namn till Etylmorfin Geiser. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.