Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin-B12.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin-B12.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin-B12.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin-B12.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Bupropion kan manifestera Brugadas syndrom.
2023-05-31
Produkt utgår
Lestid® kommer att avregistreras 2023-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-05-31
Läkemedelsnamn
Budesonide Pavese har bytt namn till Budesonid Zentiva. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-05-31
Läkemedelsnamn
Budesonide Pavese har bytt namn till Budesonid Zentiva. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 10 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 25 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Dosering
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 5 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Dosering
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 15 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Dosering
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 20 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Dosering
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 10 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Dosering
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 25 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 5 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 20 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Variation 007/IB
2023-05-30
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 15 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Variation 007/IB
2023-05-30
Graviditet
Fertila kvinnor rekommenderas att använda effektivt preventivmedel under behandlingen och i 14 dagar efter den sista dosen.
2023-05-30
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet efter rekonstitution ändrats från 12 till 6 timmar i rumstemperatur.