Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-02-20
Varningar och försiktighet
ok
2024-02-20
Indikationer
ok
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Interaktioner
Abrocitinib, ibrutinib, lurasidon, olaparib, tofacitinib och tolvaptan har lagt till listan över läkemedel där samtidig användning med flukonazol ger anledning till försiktighet och dosjusteringar.
2024-02-20
Varningar och försiktighet
Ökad försiktighet för patienter med hypokalemi och allvarlig grad av hjärtsvikt.
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Biverkningar
ok
2024-02-20
Varningar och försiktighet
ok
2024-02-20
Indikationer
ok
2024-02-20
Interaktioner
ok
2024-02-20
Indikationer
ok
2024-02-20
Varningar och försiktighet
ok
2024-02-20
Biverkningar
ok
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Läkemedelsnamn
Golamed har bytt namn till Omeprazol NET. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-02-20
Läkemedelsnamn
Golamed har bytt namn till Omeprazol NET. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-02-20
Läkemedelsnamn
Golamed har bytt namn till Omeprazol NET. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-02-19
Biverkningar
ok