Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-01-28
Produkt utgår
Alendronat Hexal Veckotablett kommer att utgå 2023-01-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alendronat Hexal Veckotablett mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-01-28
Produkt utgår
Valaciclovir Actavis kommer att utgå 2023-01-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Valaciclovir Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-01-28
Produkt utgår
Alfuro kommer att utgå 2023-01-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alfuro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-01-26
Produkt utgår
Stesolid® novum kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Stesolid® novum mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-01-26
Produkt utgår
Betoptic S kommer att utgå 2023-05-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Betoptic S mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-24
Läkemedelsnamn
Ganfort har bytt namn till GANFORT. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-01-24
Läkemedelsnamn
Ganfort har bytt namn till GANFORT. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-01-24
Läkemedelsnamn
Lumigan® har bytt namn till LUMIGAN. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.