Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-09-28
Läkemedelsnamn
Diazepam Eignapharma har bytt namn till Diazepam Neuraxpharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-28
Läkemedelsnamn
Diazepam Eignapharma har bytt namn till Diazepam Neuraxpharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-27
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller 74,6 mg alkohol (etanol) per 25 ml koncentrat till oral lösning motsvarande 3,0 mg etanol per ml. Mängden i 25 ml koncentrat till oral lösning av detta läkemedel motsvarar mindre än 2 ml öl eller 1 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.
2023-09-26
Varningar och försiktighet
La till ny text
2023-09-26
Graviditet
Lade till ny text
2023-09-26
Graviditet
Lade till ny text
2023-09-26
Biverkningar
Lade till ny text
2023-09-26
Varningar och försiktighet
La till ny text
2023-09-26
Biverkningar
Lade till ny text
2023-09-26
Biverkningar
Lade till ny text
2023-09-26
Varningar och försiktighet
La till ny text
2023-09-26
Graviditet
Lade till ny text
2023-09-26
Interaktioner
Samtidig användning med ondensetron kan leda till svår hypotoni och medvetslöshet och är därför kontraindicerat.
2023-09-26
Kontraindikationer
Samtidig användning med ondansetron är kontraindicerat.
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att avregistreras 2023-09-25. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att avregistreras 2023-09-25. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ny hållbarhet för Pamorelin 22,5 mg