Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-16
Interaktioner
Tillägg av interaktion med gabapentinoider (gabapentin och pregabalin), som kan förstärka eller förlänga den depressiva effekten av fentanyl på kardiovaskulär funktion/andning.