Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-01-26
Produkt utgår
Stesolid® novum kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-26
Produkt utgår
Betoptic S kommer att avregistreras 2023-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Varningar och försiktighet
Patienter som förskrivs regelbunden antiinflammatorisk behandling ska rådas att fortsätta ta sin antiinflammatoriska medicinering även när symtomen lindras och de inte behöver Bricanyl Turbuhaler. Ökad risk för svåra astmaexacerbationer och dödlighet på grund av överanvändning av kortverkande betaagonister (kan maskera progressionen av den bakomliggande sjukdomen och bidra till försämrad astmakontroll).Patienter som tar terbutalin "vid behov" mer än två gånger i veckan ska utvärderas för lämplig justering av behandlingen eftersom dessa patienter löper risk för överanvändning av terbutalin.
2023-01-25
Varningar och försiktighet
Patienter som förskrivs regelbunden antiinflammatorisk behandling ska rådas att fortsätta ta sin antiinflammatoriska medicinering även när symtomen lindras och de inte behöver Bricanyl Turbuhaler. Ökad risk för svåra astmaexacerbationer och dödlighet på grund av överanvändning av kortverkande betaagonister (kan maskera progressionen av den bakomliggande sjukdomen och bidra till försämrad astmakontroll).Patienter som tar terbutalin "vid behov" mer än två gånger i veckan ska utvärderas för lämplig justering av behandlingen eftersom dessa patienter löper risk för överanvändning av terbutalin.
2023-01-25
Varningar och försiktighet
Patienter som förskrivs regelbunden antiinflammatorisk behandling ska rådas att fortsätta ta sin antiinflammatoriska medicinering även när symtomen lindras och de inte behöver Bricanyl. Patienten bör instrueras att söka läkare så fort som möjligt om tidigare effektiv dos inte längre ger samma symtomlindring. Ex. på tecken är förvärrad astma.Ökad risk för svåra astmaexacerbationer och dödlighet på grund av överanvändning av kortverkande betaagonister (kan maskera progressionen av den bakomliggande sjukdomen och bidra till försämrad astmakontroll).Patienter som tar terbutalin "vid behov" mer än två gånger i veckan ska utvärderas för lämplig justering av behandlingen eftersom dessa patienter löper risk för överanvändning av terbutalin.
2023-01-25
Interaktioner
Se avsnitt om hydroxiklorokin och klorokin, kortikosteroider samt att erytromycin och lomitapid är kontraindicerat
2023-01-25
Kontraindikationer
Ery-Max ska inte användas samtidigt som lomitapid
2023-01-24
Biverkningar
Omformulering och tillägg
2023-01-24
Varningar och försiktighet
Omstruktuering
2023-01-24
Interaktioner
Omstruktuering
2023-01-24
Graviditet
Tillägg av text
2023-01-24
Interaktioner
Se avsnitt om hydroxiklorokin och klorokin, kortikosteroider samt att erytromycin och lomitapid är kontraindicerat
2023-01-24
Kontraindikationer
Tillägg av: ska inte användas samtidigt som lomitapid (se avsnitt 4.5)