Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-07-02
Läkemedelsnamn
Kalcium/Magnesium ABECE har bytt namn till Abecol. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-01
Produkt utgår
Meropenem Accord kommer att avregistreras 2022-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-01
Produkt utgår
Candesartan Teva kommer att avregistreras 2022-07-06. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-01
Produkt utgår
Meropenem Accord kommer att avregistreras 2022-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-01
Produkt utgår
Candesartan Teva kommer att avregistreras 2022-07-06. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-06-30
Interaktioner
4.5 Uppdaterad med resultat som baserats på icke-kliniska interkationsstudier för vaborbaktam och meropenem samt information om preventivmedel.
2022-06-30
Interaktioner
Brand leader update
2022-06-30
Varningar och försiktighet
tillägg av differentieringssyndrom
2022-06-30
Biverkningar
tillägg av neoplasier
2022-06-29
Biverkningar
Uppdaterad information
2022-06-29
Dosering
Uppdaterad information
2022-06-29
Dosering
Uppdaterad information
2022-06-29
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information
2022-06-29
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information
2022-06-29
Biverkningar
Uppdaterad information
2022-06-29
Interaktioner
Uppdaterad information
2022-06-29
Interaktioner
Uppdaterad information
2022-06-29
Dosering
Uppdaterad information
2022-06-29
Interaktioner
Uppdaterad information
2022-06-29
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information