Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-23
Indikationer
Indikation ändrad till: Pirfenidone Stada är indicerat till vuxna patienter för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF).
2024-04-23
Biverkningar
Ny biverkning: läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)
2024-04-23
Varningar och försiktighet
Stevens-Johnson syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), vilka kan vara livshotande eller dödlig, har rapporterats efter godkännandet för försäljning i samband med behandling med pirfenidon. Om tecken och symtom som tyder på dessa reaktioner uppträder ska pirfenidon omedelbart sättas ut. Om patienten har utvecklat SJS, TEN eller DRESS vid behandling med pirfenidon så ska pirfenidon inte återinsättas och behandlingen ska avbrytas permanent.
2024-04-23
Varningar och försiktighet
Stevens-Johnson syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), vilka kan vara livshotande eller dödlig, har rapporterats efter godkännandet för försäljning i samband med behandling med pirfenidon. Om tecken och symtom som tyder på dessa reaktioner uppträder ska pirfenidon omedelbart sättas ut. Om patienten har utvecklat SJS, TEN eller DRESS vid behandling med pirfenidon så ska pirfenidon inte återinsättas och behandlingen ska avbrytas permanent.
2024-04-23
Indikationer
Indikation ändrad till: Pirfenidone Stada är indicerat till vuxna patienter för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF).
2024-04-23
Biverkningar
Ny biverkning: läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)
2024-04-23
Läkemedelsnamn
Cyanokobalamin Evolan har bytt namn till Betolvan. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-23
Produkt utgår
Flutide® Nasal kommer att avregistreras 2024-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
texten har uppdaterad med Preventivmedel till fertila kvinnor/män och amning.
2024-04-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Uppdaterad med förvaringsanvisningar för Förfylld flerdos injektionspenna (KwikPen)
2024-04-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Uppdaterad med hållbarhet för Förfylld flerdos injektionspenna (KwikPen)
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller 5,4 mg bensylalkohol i vardera 0,6 ml dos av Mounjaro KwikPen.