Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-18
Produkt utgår
Metformin Vitabalans kommer att avregistreras 2024-04-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-18
Produkt utgår
Primperan® kommer att avregistreras 2024-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-17
Biverkningar
Kounis syndrom
2024-04-17
Varningar och försiktighet
Överkänslighetsreaktioner kan utvecklas till Kounis syndrom.
2024-04-17
Cilostazol Elpen, Tablett 100 mg
Elpen Pharmaceutical Co. Inc
Produkt utgår
Cilostazol Elpen kommer att avregistreras 2024-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-16
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin B12. Risken för låga nivåer av vitamin B12 ökar med ökande metformindos, behandlingstid och/eller hos patienter med riskfaktorer som är kända för att orsaka vitamin B12-brist
2024-04-16
Biverkningar
Metabolism och nutrition: Vanliga: Vitamin B12-minskning/-brist
2024-04-16
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin B12. Risken för låga nivåer av vitamin B12 ökar med ökande metformindos, behandlingstid och/eller hos patienter med riskfaktorer som är kända för att orsaka vitamin B12-brist
2024-04-16
Biverkningar
Metabolism och nutrition: Vanliga: Vitamin B12-minskning/-brist
2024-04-15
Graviditet
Sektionen är uppdaterad med "Före graviditet rekommenderas en washout-period på ungefär 1 vecka "
2024-04-15
Interaktioner
Interaktioner tillagda.
2024-04-15
Biverkningar
Dysfunktion i Oddis sfinkter
2024-04-15
Varningar och försiktighet
Lever och gallvägar Oxikodon kan orsaka dysfunktion och spasm i Oddis sfinkter och därmed öka det intrabiliära trycketoch risken för gallvägssymtom och pankreatit. Därför måste oxikodon administreras med försiktighet till patienter med pankreatit och sjukdomar i gallvägarna.
2024-04-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Oöppnad injektionsflaska: stabilitet i genomskinlig typ I borosilikatglasflaskor: 18 månader.