Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-10-01
Produkt utgår
Gadograf kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gadograf mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Malarone® kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Malarone® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Isosorbidmononitrat Mylan kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Isosorbidmononitrat Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Epirubicin Rivopharm kommer att utgå 2022-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Epirubicin Rivopharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Arkolamyl kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Arkolamyl mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Isosorbidmononitrat Mylan kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Isosorbidmononitrat Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Arkolamyl kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Arkolamyl mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Arkolamyl kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Arkolamyl mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Gadograf kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gadograf mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-01
Produkt utgår
Arkolamyl kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Arkolamyl mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Gefitinib Glenmark, Filmdragerad tablett 250 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Gefitinib Glenmark kommer att utgå 2022-09-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gefitinib Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 2 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Livazo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 4 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Livazo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 1 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Livazo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Produkt utgår
Latanoprost EQL Pharma kommer att utgå 2022-09-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Latanoprost EQL Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Morfin Epidural Meda kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin Epidural Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Azurifin kommer att utgå 2022-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Azurifin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pravastatin Rivopharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pravastatin Rivopharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Ictady kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ictady mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.