Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-01-28
Produkt utgår
Alfuro kommer att avregistreras 2023-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-28
Produkt utgår
Alendronat Hexal Veckotablett kommer att avregistreras 2023-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-28
Produkt utgår
Valaciclovir Actavis kommer att avregistreras 2023-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-27
Graviditet
Se hela uppdateringen av avsnittet. Vid kliniskt behov kan användning av metformin övervägas under graviditeten och i den perikonceptionella fasen, som ett tillägg till eller ett alternativ till insulin
2023-01-27
Graviditet
Se hela uppdateringen av avsnittet. Vid kliniskt behov kan användning av metformin övervägas under graviditeten och i den perikonceptionella fasen, som ett tillägg till eller ett alternativ till insulin
2023-01-27
Graviditet
Se hela uppdateringen av avsnittet. Vid kliniskt behov kan användning av metformin övervägas under graviditeten och i den perikonceptionella fasen, som ett tillägg till eller ett alternativ till insulin
2023-01-27
Varningar och försiktighet
Övriga försiktighetsåtgärder: metformin kan sänka serumnivåerna av vitamin B12
2023-01-27
Varningar och försiktighet
Övriga försiktighetsåtgärder: metformin kan sänka serumnivåerna av vitamin B12
2023-01-27
Varningar och försiktighet
Övriga försiktighetsåtgärder: metformin kan sänka serumnivåerna av vitamin B12
2023-01-26
Produkt utgår
Betoptic S kommer att avregistreras 2023-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-26
Produkt utgår
Stesolid® novum kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Varningar och försiktighet
Patienter som förskrivs regelbunden antiinflammatorisk behandling ska rådas att fortsätta ta sin antiinflammatoriska medicinering även när symtomen lindras och de inte behöver Bricanyl Turbuhaler. Ökad risk för svåra astmaexacerbationer och dödlighet på grund av överanvändning av kortverkande betaagonister (kan maskera progressionen av den bakomliggande sjukdomen och bidra till försämrad astmakontroll).Patienter som tar terbutalin "vid behov" mer än två gånger i veckan ska utvärderas för lämplig justering av behandlingen eftersom dessa patienter löper risk för överanvändning av terbutalin.
2023-01-25
Varningar och försiktighet
Patienter som förskrivs regelbunden antiinflammatorisk behandling ska rådas att fortsätta ta sin antiinflammatoriska medicinering även när symtomen lindras och de inte behöver Bricanyl Turbuhaler. Ökad risk för svåra astmaexacerbationer och dödlighet på grund av överanvändning av kortverkande betaagonister (kan maskera progressionen av den bakomliggande sjukdomen och bidra till försämrad astmakontroll).Patienter som tar terbutalin "vid behov" mer än två gånger i veckan ska utvärderas för lämplig justering av behandlingen eftersom dessa patienter löper risk för överanvändning av terbutalin.