Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-01
Läkemedelsbox för akutväska APL, Ospecificerad
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Läkemedelsbox för akutväska APL kommer att utgå 2021-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Läkemedelsbox för akutväska APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-01
Entecavir Glenmark, Filmdragerad tablett 0,5 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Entecavir Glenmark kommer att utgå 2021-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Entecavir Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-01
Entecavir Glenmark, Filmdragerad tablett 1 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Entecavir Glenmark kommer att utgå 2021-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Entecavir Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.