Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Retard kommer att utgå 2025-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cardizem® Retard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Unotard kommer att utgå 2025-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cardizem® Unotard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Unotard kommer att utgå 2025-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cardizem® Unotard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Unotard kommer att utgå 2025-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cardizem® Unotard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Retard kommer att utgå 2025-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cardizem® Retard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Retard kommer att utgå 2025-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cardizem® Retard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-05-28
Läkemedelsnamn
Comirnaty Omicron XBB.1.5 har bytt namn till Comirnaty Omicron XBB.1.5 (10 doser). Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-28
Läkemedelsnamn
Comirnaty Omicron XBB.1.5 har bytt namn till Comirnaty Omicron XBB.1.5 (3 doser). Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-27
Använd inte läkemedlet
Tillägg av varning som gäller för kvinnor som kan bli gravida:Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn. Använd alltid högeffektiva preventivmedel under behandlingen.Om du blir gravid, kontakta omedelbart läkare.Om du har epilepsi, sluta inte ta detta läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det.Om du är förälder eller vårdnadshavare till en flicka som behandlas med Topimax måste du kontakta hennes läkare omedelbart när hon får sin första mens.
2024-05-27
Använd inte läkemedlet
Tillägg av varning som gäller för kvinnor som kan bli gravida:Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn. Använd alltid högeffektiva preventivmedel under behandlingen.Om du blir gravid, kontakta omedelbart läkare.Om du har epilepsi, sluta inte ta detta läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det.Om du är förälder eller vårdnadshavare till en flicka som behandlas med Topimax måste du kontakta hennes läkare omedelbart när hon får sin första mens.
2024-05-27
Använd inte läkemedlet
Tillägg av varning som gäller för kvinnor som kan bli gravida:Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn. Använd alltid högeffektiva preventivmedel under behandlingen.Om du blir gravid, kontakta omedelbart läkare.Om du har epilepsi, sluta inte ta detta läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det.Om du är förälder eller vårdnadshavare till en flicka som behandlas med Topimax måste du kontakta hennes läkare omedelbart när hon får sin första mens.
2024-05-27
Använd inte läkemedlet
Tillägg av varning som gäller för kvinnor som kan bli gravida:Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn. Använd alltid högeffektiva preventivmedel under behandlingen.Om du blir gravid, kontakta omedelbart läkare.Om du har epilepsi, sluta inte ta detta läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det.Om du är förälder eller vårdnadshavare till en flicka som behandlas med Topimax måste du kontakta hennes läkare omedelbart när hon får sin första mens.
2024-05-27
Använd inte läkemedlet
Tillägg av varning som gäller för kvinnor som kan bli gravida:Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn. Använd alltid högeffektiva preventivmedel under behandlingen.Om du blir gravid, kontakta omedelbart läkare.Om du har epilepsi, sluta inte ta detta läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det.Om du är förälder eller vårdnadshavare till en flicka som behandlas med Topimax måste du kontakta hennes läkare omedelbart när hon får sin första mens.