Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-06-23
Varningar och försiktighet
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Interaktioner
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Interaktioner
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Interaktioner
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Interaktioner
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Varningar och försiktighet
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Interaktioner
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Varningar och försiktighet
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Varningar och försiktighet
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Varningar och försiktighet
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Varningar och försiktighet
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Interaktioner
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Interaktioner
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Varningar och försiktighet
ALAT-förhöjningar på mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen har observerats under kliniska studier med HCV-kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, så som kombinerade hormonella preventivmedel. Dessutom har ALAT-förhöjningar observerats även hos kvinnor som behandlades med glekaprevir/pibrentasvir och som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, t.ex. kombinerade hormonella preventivmedel. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av läkemedel innehållande andra östrogener än etinylestradiol, så som estradiol, med kombinationsbehandlingen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir och även behandlingen glekaprevir/pibrentasvir.
2022-06-23
Varningar och försiktighet
Mycket sällsynta allvarliga fall av akut respiratorisk toxicitet, inklusive akut andnödssyndrom (ARDS), har rapporterats efter intag av hydroklortiazid. Lungödem utvecklas vanligtvis inom några minuter till timmar efter intag av hydroklortiazid. Till tidiga symtom hör dyspné, feber, försämrad lungfunktion och hypotoni. Om diagnosen akut andnödssyndrom misstänks ska Enalapril Comp Stada sättas ut och lämplig behandling sättas in. Hydroklortiazid ska inte ges till patienter som tidigare drabbats av akut andnödssyndrom efter intag av hydroklortiazid.
2022-06-23
Biverkningar
Ny mycket sällsynt biverkning: akut andnödssyndrom (ARDS)
2022-06-23
Dosering
Hos patienter som väger < 30 kg ska den maximala infusionshastigheten inte överstiga 0,25 mg/min (15 mg/timme).
2022-06-23
Produkt utgår
Surlid® kommer att avregistreras 2022-11-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-06-22
Kontraindikationer
Åldersgräns för barn ändrad från 2 år till 3 år.
2022-06-22
Indikationer
Följande indikationer har utgått: Orostillstånd vid alkoholism och eufomani. Habituella kräkningar hos barn. Beteenderubbningar och orostillstånd hos barn. Sömnrubbningar hos barn och vuxna.