Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-06-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Utökad hållbarhet från 2 till 3 år
2023-06-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Utökad hållbarhet från 2 till 3 år
2023-06-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Utökad hållbarhet från 2 till 3 år
2023-06-07
Varningar och försiktighet
Förlängning från ”minst 3 månader” till 7 månader för tidsperiod efter behandling då fertila kvinnor måste använda effektiv preventivmetod.
2023-06-07
Graviditet
Tidsperiod efter behandling då män måste använda effektiv preventivmetod förlängd från 3 månader till 4 månader.
2023-06-07
Dosering
Dosering för ungomar 12 år och äldre.
2023-06-07
Indikationer
Tillagt: Ungdomar 12 år och äldre
2023-06-06
Graviditet
Kvinnan ska till fullo informeras om och förstå de möjliga effekterna av zonisamid på fostret, och dessa risker skall diskuteras med patienten i förhållande till fördelarna innan behandlingen inleds. Innan behandling med zonisamid inleds hos en fertil kvinna ska graviditetstest övervägas. Hos människa är risken för större medfödda missbildningar och utvecklingsneurologiska störningar okänd.
2023-06-06
Varningar och försiktighet
Fertila kvinnor som behandlas med zonisamid skall erhålla medicinska råd av specialist. Kvinnan ska informeras fullt ut om och förstå de möjliga effekterna av zonisamid på fostret, och dessa risker skall diskuteras med patienten i förhållande till fördelarna innan behandlingen inleds. Innan behandling med zonisamid inleds hos en fertil kvinna ska graviditetstest övervägas. Kvinnor som planerar att bli gravida skall rådas av specialister för att ompröva behandlingen med zonisamid och överväga andra behandlingsalternativ före befruktning och innan preventivmedel sätts ut. Fertila kvinnor ska rådas att omedelbart kontakta läkare om de blir gravida eller tror att de kan vara gravida och tar zonisamid.
2023-06-06
Graviditet
Kvinnan ska till fullo informeras om och förstå de möjliga effekterna av zonisamid på fostret, och dessa risker skall diskuteras med patienten i förhållande till fördelarna innan behandlingen inleds. Innan behandling med zonisamid inleds hos en fertil kvinna ska graviditetstest övervägas. Hos människa är risken för större medfödda missbildningar och utvecklingsneurologiska störningar okänd.
2023-06-06
Varningar och försiktighet
Fertila kvinnor som behandlas med zonisamid skall erhålla medicinska råd av specialist. Kvinnan ska informeras fullt ut om och förstå de möjliga effekterna av zonisamid på fostret, och dessa risker skall diskuteras med patienten i förhållande till fördelarna innan behandlingen inleds. Innan behandling med zonisamid inleds hos en fertil kvinna ska graviditetstest övervägas. Kvinnor som planerar att bli gravida skall rådas av specialister för att ompröva behandlingen med zonisamid och överväga andra behandlingsalternativ före befruktning och innan preventivmedel sätts ut. Fertila kvinnor ska rådas att omedelbart kontakta läkare om de blir gravida eller tror att de kan vara gravida och tar zonisamid.
2023-06-06
Produkt utgår
Torahexal kommer att avregistreras 2023-06-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-06
Produkt utgår
Torahexal kommer att avregistreras 2023-06-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-06
Produkt utgår
Torahexal kommer att avregistreras 2023-06-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-05
Varningar och försiktighet
Uppdaterat område
2023-06-05
Biverkningar
Uppdateringar gällande biverkningar
2023-06-05
Biverkningar
Uppdateringar gällande biverkningar
2023-06-05
Varningar och försiktighet
Ytterligare information tillagt
2023-06-05
Biverkningar
Biverkningar adderade
2023-06-05
Biverkningar
Biverkningar adderade