Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-03-05
Interaktioner
Glukokortikoider, litium och laxerande läkemedel har lagts till listan över läkemedel där samtidigt användning med Detrimin ger anledning till försiktighet och dosjusteringar.
2024-03-05
Dosering
ok
2024-03-05
Interaktioner
ok
2024-03-05
Interaktioner
ok
2024-03-05
Dosering
ok
2024-03-05
Interaktioner
ok
2024-03-05
Interaktioner
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Dosering
ok
2024-03-05
Dosering
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Interaktioner
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Varningar och försiktighet
ok
2024-03-05
Interaktioner
ok
2024-03-05
Interaktioner
ok