Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-15
Produkt utgår
Influvac kommer att avregistreras 2022-01-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-14
Produkt utgår
Oxybutynin Mylan kommer att avregistreras 2022-01-13. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-12
Biverkningar
Ny biverkning med frekvens "vanliga": alopeci
2022-01-12
Biverkningar
Ny biverkning med frekvens "vanliga": alopeci
2022-01-12
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Hicka
2022-01-12
Varningar och försiktighet
Binjurebarksvikt Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid. Symtom på akut eller kronisk binjurebarksvikt kan inkludera t.ex. kraftig buksmärta, illamående och kräkningar, lågt blodtryck, extrem trötthet, nedsatt aptit och viktminskning.
2022-01-12
Varningar och försiktighet
Binjurebarksvikt Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid. Symtom på akut eller kronisk binjurebarksvikt kan inkludera t.ex. kraftig buksmärta, illamående och kräkningar, lågt blodtryck, extrem trötthet, nedsatt aptit och viktminskning.
2022-01-12
Varningar och försiktighet
Binjurebarksvikt Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid. Symtom på akut eller kronisk binjurebarksvikt kan inkludera t.ex. kraftig buksmärta, illamående och kräkningar, lågt blodtryck, extrem trötthet, nedsatt aptit och viktminskning.
2022-01-12
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Hicka
2022-01-12
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Hicka
2022-01-12
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Hicka
2022-01-12
Varningar och försiktighet
Binjurebarksvikt Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid. Symtom på akut eller kronisk binjurebarksvikt kan inkludera t.ex. kraftig buksmärta, illamående och kräkningar, lågt blodtryck, extrem trötthet, nedsatt aptit och viktminskning.
2022-01-12
Produkt utgår
Lergigan® forte kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-12
Produkt utgår
Omeprazol Bluefish kommer att avregistreras 2022-01-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-11
Varningar och försiktighet
ny säkerhetsinformation
2022-01-11
Biverkningar
Ny säkerhetsinformation
2022-01-11
Biverkningar
Nysäkerhets information
2022-01-11
Biverkningar
Nysäkerhets information
2022-01-11
Biverkningar
Nysäkerhets information
2022-01-11
Varningar och försiktighet
Ny säkerhets information