Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-07-06
Graviditet
Uppdaterad text angående Sköldkörtelfunktionen hos nyfödda som exponerats via modern under graviditeten.
2022-07-06
Graviditet
Uppdaterad text angående Sköldkörtelfunktionen hos nyfödda som exponerats via modern under graviditeten.
2022-07-06
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text angående Störningar i sköldkörtelfunktion. Uppdaterad text angående Pediatrisk population.
2022-07-06
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text angående Störningar i sköldkörtelfunktion. Uppdaterad text angående Pediatrisk population.
2022-07-06
Varningar och försiktighet
Varning tillagd om at allvarliga hudbiverkningar (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN), läkemedelsreaktioner med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats i samband med behandling med betalaktamantibiotika (inklusive penicilliner).
2022-07-06
Kontraindikationer
Korrigering (stavning) av herpes simplexkeratit
2022-07-06
Varningar och försiktighet
förändringar och tillägg vid blödning
2022-07-06
Interaktioner
tillägg av trombocytaggregationshämmare
2022-07-06
Biverkningar
tillägg av allvarlig blödning
2022-07-06
Varningar och försiktighet
tillägg av spårbarhet och och autoimmun encefalit
2022-07-06
Biverkningar
tillägg av autoimmun encefalit och vitiligo
2022-07-06
Läkemedelsnamn
Levodopa/Benserazide Owlpharma har bytt namn till Levodopa/Benserazide Orifarm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Starlix® kommer att avregistreras 2022-04-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Starlix® kommer att avregistreras 2022-04-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Zynteglo kommer att avregistreras 2022-04-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Alutard SQ Hästepitel kommer att avregistreras 2022-07-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Orudis® kommer att avregistreras 2022-10-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Alutard SQ Hästepitel kommer att avregistreras 2022-07-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Starlix® kommer att avregistreras 2022-04-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-05
Dosering
Dosjustering kan vara nödvändigt för patienter med njurinsufficiens: kan vara nödvändigt att minska dosen för patienter med njurinsufficiens eller att öka dosen hos patienter med hemodialys. Valproat är dialyserbar. Dosen bör justeras i enlighet med klinisk övervakning av patienten.