Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-11
Hållbarhet
reformulated. No new information
2024-04-11
Förvaring
Reformulated - no new information
2024-04-11
Biverkningar
The adverse events have been typed into a scheme
2024-04-11
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant. - added
2024-04-11
Kontraindikationer
The sentences are just reformulated. No new information has been typed here
2024-04-10
Produkt utgår
Ethacilin® Comp. vet. kommer att avregistreras 2024-04-09. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-09
Förvaring
"Får ej frysas.Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. " added
2024-04-09
Hållbarhet
Sentence deleted that was not shown in the SPC
2024-04-09
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant added
2024-04-09
Dosering
avsnitt corrected so they fit the new mall
2024-04-09
Interaktioner
Corrected to "Se avsnitt 3.9" instead of 4.9
2024-04-09
Dräktighet och laktation
Dräktighet och laktation is now in one section.
2024-04-09
Försiktighet
New text in the SPC has been inserted
2024-04-09
Biverkningar
Adverse events are now in a tabel
2024-04-09
Kontraindikationer
reformulated. Same meaning
2024-04-09
Indikationer
Shortened to "Läkemedlet"