Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-12-01
Varningar och försiktighet
tillägg av varningar för: sömnrelaterade andningsstörningar, allvarliga hudbiverkningar, lever och gallvägar, utsättningssymtom (abstinens), opioidbrukssyndrom
2023-12-01
Varningar och försiktighet
tillägg av varningar för: sömnrelaterade andningsstörningar, allvarliga hudbiverkningar, lever och gallvägar, utsättningssymtom (abstinens), opioidbrukssyndrom
2023-12-01
Dosering
Tillägg av: Innan behandling påbörjas ska en behandlingsstrategi som inkluderar behandlingstid och behandlingsmål, samt en plan för behandlingens avslut, överenskommas med patienten i enlighet med riktlinjer för smärthantering.
2023-12-01
Dosering
Tillägg av: Innan behandling påbörjas ska en behandlingsstrategi som inkluderar behandlingstid och behandlingsmål, samt en plan för behandlingens avslut, överenskommas med patienten i enlighet med riktlinjer för smärthantering.
2023-12-01
Erlotinib Glenmark, Filmdragerad tablett 25 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Erlotinib Glenmark kommer att avregistreras 2023-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-01
Erlotinib Glenmark, Filmdragerad tablett 100 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Erlotinib Glenmark kommer att avregistreras 2023-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-01
Erlotinib Glenmark, Filmdragerad tablett 150 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Erlotinib Glenmark kommer att avregistreras 2023-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-12-01
Produkt utgår
Magnesium Meda kommer att avregistreras 2023-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-30
Dosering
Uppdaterade riktlinjer för administrering av efterföljande dos efter en missad dos, beroende på patientens dosregim.
2023-11-30
Dosering
Uppdaterade riktlinjer för administrering av efterföljande dos efter en missad dos, beroende på patientens dosregim.
2023-11-30
Indikationer
Indikationen har utvidgats till att gälla även barn över 2 år (tidigare: över 12 år).
2023-11-30
Indikationer
Indikationen har utvidgats till att gälla även barn över 2 år (tidigare: över 12 år).
2023-11-30
Dosering
Ny dosregim vid fotsvamp/handsvamp. Administreras en gång dagligen jämfört med den tidigare doseringen två gånger dagligen.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att avregistreras 2023-11-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att avregistreras 2023-11-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att avregistreras 2023-11-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-30
Graviditet
Ändring: använding av effektiva preventivmedel: från tidigare 14 veckor till 4 månader efter den sista dosen av daunorubicin. Ändring: använding av effektiva preventivmedel under behandlingen från tidigare 6 till 7 månader efter den sista dosen av daunorubicin
2023-11-30
Varningar och försiktighet
Tillägg av: Fertilitet: För manliga eller kvinnliga patienter som har för avsikt att skaffa barn efter avslutad behandling rekommenderas genetisk vägledning.
2023-11-29
Biverkningar
Tillagd säkerheten och effekten för pediatrisk population
2023-11-29
Biverkningar
Tillagd säkerheten och effekten för pediatrisk population