Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-25
Läkemedelsnamn
Vancomycin Orion Pharma har bytt namn till Vancomycin Orion. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-25
Läkemedelsnamn
Vancomycin Orion Pharma har bytt namn till Vancomycin Orion. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-23
Hur du använder läkemedlet
Ny information om att tabletterna kan lösas upp vid sväljsvårigheter har lagts till.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.