Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-23
Biverkningar
Nya biverkningar: överkänslighet, urtikaria, hudutslag, fett hår, uttorkning av hud
2024-05-23
Graviditet
Inga effekter på det ammade nyfödda barnet/spädbarnet förväntas eftersom systemisk absorption av Selsun hos den ammande kvinnan är försumbar. Selsun får inte appliceras på brösten. Spädbarn får inte komma i kontakt med behandlade hudpartier.
2024-05-23
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Akut, allvarlig inflammation i huden eller vid öppna sår eller eksem
2024-05-23
Graviditet
Ändringar för graviditet
2024-05-23
Biverkningar
Biverkning
2024-05-23
Biverkningar
Biverkning
2024-05-23
Graviditet
Ändringar för graviditet
2024-05-23
Graviditet
Såväl manliga som kvinnliga patienter i reproduktiv ålder ska använda preventivmedel under behandling med azatioprin. Män ska inte bli fäder under behandlingen och i 6 månader efter avslutad behandling. Fallrapporter visar att intrauterina preventivmedel (hormonspiral eller kopparspiral) eventuellt inte har effekt under azatioprinbehandling. Därför ska andra eller kompletterande preventivmetoder rekommenderas.
2024-05-23
Graviditet
Såväl manliga som kvinnliga patienter i reproduktiv ålder ska använda preventivmedel under behandling med azatioprin. Män ska inte bli fäder under behandlingen och i 6 månader efter avslutad behandling. Fallrapporter visar att intrauterina preventivmedel (hormonspiral eller kopparspiral) eventuellt inte har effekt under azatioprinbehandling. Därför ska andra eller kompletterande preventivmetoder rekommenderas.
2024-05-23
Allmän information
Märkningen på tabletten/kapseln har ändrats. Tabletter/kapslar med ny och tidigare märkning kan finnas på marknaden samtidigt. För tidigare märkning, se tidigare bild.
2024-05-23
Allmän information
Märkningen på tabletten/kapseln har ändrats. Tabletter/kapslar med ny och tidigare märkning kan finnas på marknaden samtidigt. För tidigare märkning, se tidigare bild.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-22
Dosering
Ny information om att tabletterna kan lösas upp vid sväljsvårigheter har lagts till.
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år.
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år