Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-07-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för Maviret, filmdragerad tablett 100 mg/40 mg har förlängts från 3 till 5 år.
2022-07-07
Scatol, Tablett 3 mg
2care4 Generics
Dosering
Scatol kan tas med eller utan mat.
2022-07-07
Produkt utgår
Glubrava kommer att avregistreras 2022-07-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Docetaxel Zentiva kommer att avregistreras 2022-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
ELOCTA kommer att avregistreras 2020-08-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
REKOVELLE kommer att avregistreras 2021-07-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Docetaxel Zentiva kommer att avregistreras 2022-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
ELOCTA kommer att avregistreras 2020-08-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
REKOVELLE kommer att avregistreras 2021-07-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
REKOVELLE kommer att avregistreras 2021-07-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Docetaxel Zentiva kommer att avregistreras 2022-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att avregistreras 2021-11-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Indikationer
Tillagd indikation: Tofacitinib är indicerat för behandling av vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS) som haft otillräckligt behandlingssvar vid konventionell behandling.