Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-29
Produkt utgår
Fenemal Meda kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-28
Biverkningar
Hud och subkutan vävnad/Mycket sällsynta/läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)
2022-01-28
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudbiverkningar (SCAR)Allvarliga hudbiverkningar (SCAR) som erythema multiforme (EM), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), vilka kan vara livshotande, har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med esomeprazolbehandling.Patienter ska informeras om tecken och symtom på de allvarliga hudreaktionerna EM/SJS/TEN/DRESS och ska rådfråga läkare omedelbart när indikativa tecken och symtom observeras.Esomeprazol ska omedelbart sättas ut vid tecken och symtom på allvarliga hudreaktioner och ytterligare medicinsk vård/noggrann övervakning ska tillhandahållas efter behov.Behandlingen ska inte återupptas till patienter med EM/SJS/TEN/DRESS.
2022-01-28
Varningar och försiktighet
Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram kapslar innehåller 13,43 mg sorbitol per kapsel.Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller 11 mg sorbitol per kapsel.Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller 0,03 mg Allura Red AC vilket kan ge allergiska reaktioner.Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram kapslar innehåller 13,43 mg sorbitol per kapsel.
2022-01-28
Varningar och försiktighet
Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram kapslar innehåller 13,43 mg sorbitol per kapsel.Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller 11 mg sorbitol per kapsel.Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller 0,03 mg Allura Red AC vilket kan ge allergiska reaktioner.Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram kapslar innehåller 13,43 mg sorbitol per kapsel.
2022-01-28
Varningar och försiktighet
Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram kapslar innehåller 13,43 mg sorbitol per kapsel.Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller 11 mg sorbitol per kapsel.Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller 0,03 mg Allura Red AC vilket kan ge allergiska reaktioner.Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram kapslar innehåller 13,43 mg sorbitol per kapsel.
2022-01-28
Varningar och försiktighet
Nya studiedata
2022-01-28
Biverkningar
Nya studiedata
2022-01-28
Biverkningar
Data från ny säkerhetsstudie
2022-01-28
Varningar och försiktighet
Nya studiedata
2022-01-28
Produkt utgår
Esmocard kommer att avregistreras 2022-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-28
Produkt utgår
Esmocard kommer att avregistreras 2022-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-27
Kaftrio, Filmdragerad tablett 75 mg/50 mg/100 mg
Vertex Pharmaceuticals Ireland
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av CF-patienter från 6 års ålder.
2022-01-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för burkar har ändrats.
2022-01-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för burkar har ändrats.
2022-01-27
Produkt utgår
Atorvastatin Aristo kommer att avregistreras 2022-01-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-27
Produkt utgår
Atorvastatin Aristo kommer att avregistreras 2022-01-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-27
Produkt utgår
Betnovat® med chinoform kommer att avregistreras 2022-01-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-26
Klacid, Tablett 500 mg
BGP Products
Dosering
Observera att dosering med 250 mg klaritromycin inte kan uppnås med denna tablett. Andra styrkor av Klacid finns tillgängliga för denna dosering.
2022-01-26
Nexium®, Enterotablett 20 mg
Grunenthal Sweden
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudbiverkningar (SCAR)Allvarliga hudbiverkningar (SCAR) som erythema multiforme (EM), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), vilka kan vara livshotande, har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med esomeprazolbehandling.Patienter ska informeras om tecken och symtom på de allvarliga hudreaktionerna EM/SJS/TEN/DRESS och ska rådfråga läkare omedelbart när indikativa tecken och symtom observeras.Esomeprazol ska omedelbart sättas ut vid tecken och symtom på allvarliga hudreaktioner och ytterligare medicinsk vård/noggrann övervakning ska tillhandahållas efter behov.Behandlingen ska inte återupptas till patienter med EM/SJS/TEN/DRESS.