Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Tadalafil Stada är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Produkt utgår
Immunate kommer att avregistreras 2024-06-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Lymecyklin Brown & Burk är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir Sandoz är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Tadalafil AOP, Filmdragerad tablett 20 mg
AOP Orphan Pharmaceuticals
Försäljningsstopp
Tadalafil AOP är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir Sandoz är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Atazanavir STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Lymelysal är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib Sandoz är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Produkt utgår
Immunate kommer att avregistreras 2024-06-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib Sandoz är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Fenoximetylpenicillin Orifarm är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Produkt utgår
Immunate kommer att avregistreras 2024-06-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Tadalafil Stada är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Atazanavir STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.