Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-23
Karenstider
"dygn" instead
2024-05-23
Förvaring
Fase- seperations afsnittet er fjernet
2024-05-23
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
"Ej relevant" added
2024-05-23
Dräktighet och laktation
text splitted under headlines
2024-05-23
Biverkningar
adverse events are typed into a scheme
2024-05-23
Försiktighet
no info in the SPC
2024-05-23
Indikationer
Removed "Efter vaccinationen" according to the SPC
2024-05-23
Förvaring
section about phase seperation is deleted, because it is not shown in the SPC
2024-05-23
Interaktioner
typo is corrected
2024-05-23
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
"Ej relevant" added
2024-05-23
Biverkningar
adverse events are typed into a scheme.
2024-05-22
Hållbarhet
Sætning forkortet.
2024-05-22
Hållbarhet
Sætning forkortet.
2024-05-22
Hållbarhet
Sætning forkortet.
2024-05-22
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant tilføjet
2024-05-22
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant tilføjet
2024-05-22
Dräktighet och laktation
Veterinärmedicinske slettet
2024-05-22
Dosering
Läkemedlet i stedet for "Stronghold Plus"
2024-05-22
Dosering
Läkemedlet i stedet for "Stronghold Plus"
2024-05-22
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant tilføjet