Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-23
Försiktighet
Tillägg av följande text: Säkerheten hos läkemedlet har inte visats hos katt med svåra symtom på T.brevior. I dessa fall ska användning av läkemedlet baseras på veterinärens risk-nytta bedömning.
2022-05-23
Försiktighet
Tillägg av följande text: Säkerheten hos läkemedlet har inte visats hos katt med svåra symtom på T.brevior. I dessa fall ska användning av läkemedlet baseras på veterinärens risk-nytta bedömning.
2022-05-23
Dosering
Ny indikation/dosering : Advocat ges en gång i månaden under två på varandra följande månader vid behandling av vuxna stadier av Troglostrongylus brevior hos katt.
2022-05-23
Indikationer
Ny indikation för katt: behandling av lungmasken Troglostrongylus brevior (vuxna stadier).
2022-05-23
Indikationer
Ny indikation för katt: behandling av lungmasken Troglostrongylus brevior (vuxna stadier).
2022-05-23
Dosering
Ny indikation/dosering : Advocat ges en gång i månaden under två på varandra följande månader vid behandling av vuxna stadier av Troglostrongylus brevior hos katt.