Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-23
Läkemedelsnamn
Cyanokobalamin Evolan har bytt namn till Betolvan. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-23
Produkt utgår
Flutide® Nasal kommer att avregistreras 2024-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
texten har uppdaterad med Preventivmedel till fertila kvinnor/män och amning.
2024-04-22
Scatol, Tablett 3 mg
2care4 Generics
Biverkningar
Fall av neurotoxicitet, såsom nedsatt medvetande och koma, har rapporterats (se avsnitt 4.4 och 4.9).
2024-04-22
Scatol, Tablett 3 mg
2care4 Generics
Varningar och försiktighet
Fall av neurotoxicitet, såsom medvetslöshet och koma, har rapporterats vid användning av ivermektin hos patienter utan Loa loa-infektion. Allvarliga neurologiska biverkningar under behandling med ivermektin har huvudsakligen rapporterats vid överdosering. Dessa reaktioner har i allmänhet försvunnit med understödjande behandling och utsättning av ivermektin (se avsnitt 4.8 och 4.9). Begränsade data tyder på att risken för neurotoxiska effekter kan vara ökad hos patienter med nedsatt P-glykoproteinaktivitet, t.ex. funktionsförlustmutation i ABCB1-genen (MDR1).