Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Pantoprazol Mylan har bytt namn till Pantoprazol Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Pantoprazol Mylan har bytt namn till Pantoprazol Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Ezetimibe Mylan har bytt namn till Ezetimibe Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-06
Produkt utgår
Torahexal kommer att utgå 2023-06-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torahexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-06-06
Produkt utgår
Torahexal kommer att utgå 2023-06-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torahexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-06-06
Produkt utgår
Torahexal kommer att utgå 2023-06-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torahexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.