Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-03-30
Dosering
Ska inte användas av barn under 40 kg (under 12 år). Panodil tablett kan inte delas i två lika stora doser. Andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande paracetamol kan användas till barn under 40 kg (under 12 år).
2023-03-30
Indikationer
Ska inte användas av barn under 40 kg (under 12 år). Panodil tablett kan inte delas i två lika stora doser. Andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande paracetamol kan användas till barn under 40 kg (under 12 år).
2023-03-30
Glentek, Filmdragerad tablett 50 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Biverkningar
Safety update - addition of AE (utslag)
2023-03-30
Glentek, Filmdragerad tablett 50 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Dosering
Typo amended
2023-03-30
Glentek, Filmdragerad tablett 50 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Indikationer
One word (att) added
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Flaxxone Forspiro kommer att avregistreras 2023-03-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Flaxxone Forspiro kommer att avregistreras 2023-03-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Losartan Actavis kommer att avregistreras 2023-03-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.