Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Lovtelar har bytt namn till Sevelamer Medical Valley. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.