Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-10-07
Metvix®, Kräm 160 mg/g
Galderma Nordic
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet för öppnad förpackning ändrad från 28 dagar till 3 månader
2022-10-07
Indikationer
Ny indikation: Generaliserad myasthenia gravis (gMG). Avsett som en tilläggsbehandling till standardterapi hos vuxna patienter med gMG som är positiva för antiacetylkolinreceptorantikropp (AChR).
2022-10-07
Dosering
Tabell med info om viktbaserad kompletterande dos av ravulizumab efter plasmaferes, plasmabyte eller intravenöst immunglobulin har lagts till.Tabeller med info om dosadministreringshastighet för kompletterande doser av Ultomiris har lagts till.
2022-10-07
Dosering
Tabell med info om viktbaserad kompletterande dos av ravulizumab efter plasmaferes, plasmabyte eller intravenöst immunglobulin har lagts till.Tabeller med info om dosadministreringshastighet för kompletterande doser av Ultomiris har lagts till.
2022-10-07
Indikationer
Ny indikation: Generaliserad myasthenia gravis (gMG). Avsett som en tilläggsbehandling till standardterapi hos vuxna patienter med gMG som är positiva för antiacetylkolinreceptorantikropp (AChR).
2022-10-07
Indikationer
Ny indikation: Generaliserad myasthenia gravis (gMG). Avsett som en tilläggsbehandling till standardterapi hos vuxna patienter med gMG som är positiva för antiacetylkolinreceptorantikropp (AChR).
2022-10-07
Dosering
Tabell med info om viktbaserad kompletterande dos av ravulizumab efter plasmaferes, plasmabyte eller intravenöst immunglobulin har lagts till.Tabeller med info om dosadministreringshastighet för kompletterande doser av Ultomiris har lagts till.
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Ibuprofen Pfleger, Filmdragerad tablett 400 mg
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH
Produkt utgår
Ibuprofen Pfleger kommer att avregistreras 2022-10-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-06
Produkt utgår
Erlotinib Orion kommer att avregistreras 2022-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-06
Produkt utgår
Erlotinib Orion kommer att avregistreras 2022-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-06
Produkt utgår
Erlotinib Orion kommer att avregistreras 2022-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-05
Produkt utgår
Melphalan Amring kommer att avregistreras 2022-10-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-05
Läkemedelsnamn
Clopidogrel Mylan har bytt namn till Clopidogrel Taw Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-04
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten ändrad från 3 till 5 år.
2022-10-04
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten ändrad från 3 till 5 år.
2022-10-04
Läkemedelsnamn
Milrinon Abcur har bytt namn till Milrinon Carinopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.