Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-11-28
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-28
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Dosering
Typo
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)