Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-12-06
Varningar och försiktighet
Uppdatering av texten efter harmonisering med referensprodukten Nexium.
2023-12-06
Indikationer
Uppdatering av texten efter harmonisering med referensprodukten Nexium.
2023-12-06
Dosering
Uppdatering av texten efter harmonisering med referensprodukten Nexium.
2023-12-06
Biverkningar
Uppdatering av texten efter harmonisering med referensprodukten Nexium.
2023-12-06
Varningar och försiktighet
Tillägg av varning gällande akut andnöd och metabolisk acidos.
2023-12-06
Produkt utgår
Ibuseu kommer att avregistreras 2023-12-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.