Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-09-27
Produkt utgår
Ropinirole Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ropinirole Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Entecavir Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Entecavir Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Erlibelle kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlibelle mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Ropinirole Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ropinirole Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Ibuprofen Actavis kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Valtensam Comp kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Valtensam Comp mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Abacavir/Lamivudine Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Abacavir/Lamivudine Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Donepezil Actavis kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Donepezil Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Alendronat Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alendronat Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Solifenacin Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Solifenacin Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Ibuprofen ratiopharm kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen ratiopharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Tadalafil Teva Pharma kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tadalafil Teva Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Amlodipin/Valsartan/Hydroklortiazid Teva B.V. kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Amlodipin/Valsartan/Hydroklortiazid Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Amlodipin/Valsartan/Hydroklortiazid Teva B.V. kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Amlodipin/Valsartan/Hydroklortiazid Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
AlendroLich Veckotablett kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder AlendroLich Veckotablett mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Solifenacin Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Solifenacin Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Cytarabin Actavis kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cytarabin Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Imacillin® kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Imacillin® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Ibuprofen Actavis kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Donepezil Actavis kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Donepezil Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.