Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-04-01
Läkemedelsnamn
Pilokarpin Trimb har bytt namn till Pilokarpin Karo Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-04-01
Läkemedelsnamn
Pilokarpin Trimb har bytt namn till Pilokarpin Karo Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-31
Graviditet
Från och med graviditetsvecka 20 kan användning av Ibuprofen 2care4 orsaka oligohydramnios till följd av nedsatt njurfunktion hos fostret. Detta kan inträffa kort tid efter behandlingsstarten och är vanligtvis reversibelt efter att behandlingen avbryts. Det har även förekommit rapporter om konstriktion av ductus arteriosus efter behandling under andra trimestern, som i de flesta fall var reversibel vid utsättning. Därför ska Ibuprofen 2care4 användas under den första och andra trimestern av graviditeten endast då det är absolut nödvändigt. Om Ibuprofen 2care4 används av en kvinna som försöker bli gravid, eller tas under den första och andra trimestern bör dosen vara så låg och behandlingstiden så kort som möjligt. Överväg fosterövervakning för oligohydramnios och konstriktion av ductus arteriosus vid exponering för Ibuprofen 2care4 under flera dagar från och med graviditetsvecka 20. Ibuprofen 2care4 ska sättas ut om oligohydramnios eller konstriktion av ductus arteriosus upptäcks.
2023-03-31
Interaktioner
Det finns en möjlighet att absorptionen av andra läkemedel tillfälligt kan reduceras vid användning av Movicol Junior Neutral (se avsnitt 4.4). Det finns enskilda rapporter om minskad effekt vid samtidigt intag av vissa läkemedel, t.ex. antiepileptika. Därför ska andra läkemedel inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av Movicol Junior Neutral.
2023-03-31
Interaktioner
Det finns enskilda rapporter om minskad effekt vid samtidigt intag av vissa läkemedel, t.ex. antiepileptika. Därför ska andra läkemedel inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av Movicol.
2023-03-31
Interaktioner
Det finns enskilda rapporter om minskad effekt vid samtidigt intag av vissa medicinska produkter, t.ex. antiepileptika. Därför ska andra läkemedel inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av Movicol.
2023-03-31
Graviditet
Från och med graviditetsvecka 20 kan användning av Ibuprofen 2care4 orsaka oligohydramnios till följd av nedsatt njurfunktion hos fostret. Detta kan inträffa kort tid efter behandlingsstarten och är vanligtvis reversibelt efter att behandlingen avbryts. Det har även förekommit rapporter om konstriktion av ductus arteriosus efter behandling under andra trimestern, som i de flesta fall var reversibel vid utsättning. Därför ska Ibuprofen 2care4 användas under den första och andra trimestern av graviditetenUnder den första och andra trimestern av graviditeten ska Ibuprofen 2care4 användas endast då det är absolut nödvändigt.
2023-03-30
Dosering
Ska inte användas av barn under 40 kg (under 12 år). Panodil tablett kan inte delas i två lika stora doser. Andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande paracetamol kan användas till barn under 40 kg (under 12 år).
2023-03-30
Indikationer
Ska inte användas av barn under 40 kg (under 12 år). Panodil tablett kan inte delas i två lika stora doser. Andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande paracetamol kan användas till barn under 40 kg (under 12 år).
2023-03-30
Varningar och försiktighet
Tillägg av att opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar samt binjurebarksvikt
2023-03-30
Varningar och försiktighet
Tillägg av att opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar samt binjurebarksvikt
2023-03-30
Varningar och försiktighet
Tillägg av att opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar samt binjurebarksvikt
2023-03-30
Biverkningar
tillägg av biverkningar av cemiplimab i kombination med platinabaserad kemoterapi
2023-03-30
Indikationer
tillägg till indikation av icke-småcellig lungcancer: kombination med platinabaserad kemoterapi
2023-03-30
Glentek, Filmdragerad tablett 50 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Dosering
Typo amended
2023-03-30
Glentek, Filmdragerad tablett 50 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Biverkningar
Safety update - addition of AE (utslag)
2023-03-30
Glentek, Filmdragerad tablett 50 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Indikationer
One word (att) added
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att avregistreras 2023-03-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.