Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-09-26
Interaktioner
Samtidig användning med ondensetron kan leda till svår hypotoni och medvetslöshet och är därför kontraindicerat.
2023-09-26
Kontraindikationer
Samtidig användning med ondansetron är kontraindicerat.
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att avregistreras 2023-09-25. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att avregistreras 2023-09-25. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ny hållbarhet för Pamorelin 22,5 mg