Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-07-18
Produkt utgår
Azacitidine ICG Farma kommer att avregistreras 2024-07-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-18
Produkt utgår
Samarin kommer att avregistreras 2024-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-17
Kontraindikationer
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Hållbarhet, förvaring och hantering
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Hållbarhet, förvaring och hantering
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Biverkningar
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Interaktioner
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Varningar och försiktighet
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Graviditet
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Trafik
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Dosering
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Indikationer
Nya uppdateringar enligt senaste godkända versionen!
2024-07-17
Produkt utgår
Desloratadine Sandoz kommer att avregistreras 2025-01-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-16
Graviditet
Tillagd instruktion för användning hos manliga patienter
2024-07-16
Varningar och försiktighet
Tillagd instruktion för användning hos manliga patienter
2024-07-16
Graviditet
Tillagd instruktion för användning hos manliga patienter
2024-07-16
Dosering
Tillagd instruktion för användning hos manliga patienter
2024-07-16
Varningar och försiktighet
Tillagd instruktion för användning hos manliga patienter
2024-07-16
Dosering
Tillagd instruktion för användning hos manliga patienter
2024-07-16
Varningar och försiktighet
Tillagd instruktion för användning hos manliga patienter