Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-23
Läkemedelsnamn
Cyanokobalamin Evolan har bytt namn till Betolvan. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-04-23
Produkt utgår
Flutide® Nasal kommer att utgå 2024-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Flutide® Nasal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.