Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-02-09
Produkt utgår
Zonisamide Accord kommer att avregistreras 2023-02-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-09
Produkt utgår
Dazonay kommer att avregistreras 2023-02-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-09
Produkt utgår
Zonisamide Accord kommer att avregistreras 2023-02-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-09
Produkt utgår
Dazonay kommer att avregistreras 2023-02-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-09
Produkt utgår
Zonisamide Accord kommer att avregistreras 2023-02-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-09
Produkt utgår
Dazonay kommer att avregistreras 2023-02-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-08
Produkt utgår
Sitagliptin Avansor kommer att avregistreras 2023-02-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-08
Produkt utgår
Sitagliptin Avansor kommer att avregistreras 2023-02-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrat till 4 år